A családi napközi minőségpolitikája

Elsősorban 1-5 éves gyermekek számára és igény szerint kisiskolások hivatalos iskolaidő utáni felügyeletére szakosodik. A családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekek szellemi és testi fejlődéséről. Lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. A családi napköziben két (magyar- angol) nyelven folynak a foglalkozások.

Az anyanyelv mellett, mondhatni azzal párhuzamosan ismerkednek meg a gyerekek az angol nyelvvel játékos formában, mondókázás, éneklés, játék közben és természetesen a napi tevékenységek által sajátítják el annak alapjait. Ez későbbi tanulmányaik során nemcsak angol nyelvi tanulmányaikban jelent nagy előnyt számukra, hanem más területen is előnyt tudnak kovácsolni e korai fejlesztésből. A másik feladatomnak tekintem az egészséges táplálkozás, a környezet, a természet védelme és az állatok szeretetére való nevelést.
Copyright © 2016 Csodabogár és a Kétnyelvű családi napközi